divendres, 19 de desembre del 2008

Esquema d'ortografia de les vocals

Ortografia O U
View SlideShare presentation or Upload your own.

El còmic sobre Només Flanagan

El còmic es farà seguint les instruccions següents:
1. Cal llegir el llibre Només Flanagan
2. S'ha de fer un resum per capítols
3. D'aquest resum, se n'han de fer unes vinyetes en un full DIN A3 plegat.
4. Ha de tenir una portada (amb el títol i el vostre nom i grup). Pot ser dibuixada
5. A dins del DIN A3, es dibuixaran les vinyetes, amb el resum a sota, o amb la possibilitat de fer finestretes amb el dibuix o el resum a sota de la finestreta.
6. Es valorarà el contingut de llengua (resum, expressió, ortografia); la feina feta (qualitat i quantitat) i la presentació (colors, detalls...)